سیاست حفظ اسرار

با استفاده از این سایت شما رضایت ‍استفاده و سیاست حفظ اطلاعات شخصی خود را مطابق با متن زیر اعلام می‌دارید:

عکس باکس حفاظت از اسرار و اطلاعات شخصی شما را بسیار مهم می‌داند و در انجام آن تلاش می‌کند.

اطلاعات شخصی شامل :

   1. اطلاعات جمع آوری شده هنگام ثبت نام شامل نام کاربری و گذرواژه خود ، نام شما ، آدرس ایمیل شما و شماره تلفن.
   2. اطلاعات جمع آوری شده وقتی که شما خرید می‌کنید ن‍ظیر آدرس پستی.
   3. اگر شما به عنوان یک کاربر برای فروش عکس خود اقدام می‌کنید، ما می‌بایستی اطلاعات کامل پستی شما و همچنین سندی مربوط به تشخیص هویت شما را داشته باشیم نظیر نمایی از شناسنامه، گذرنامه و یا کارت ملی.
 

 

دسترسی به اطلاعات شخصی خودتان

اگر شما می خواهید اطلاعات شخصی خودتان را بررسی و یا در آن تجدید نظر کنید (در اطلاعاتی که شما قبلا به ما ارائه داده‌اید)، شما باید از طریق دسترسی به لینک شناسنامه‌ی من و تغییر اطلاعات شخصی خود این کار را انجام دهید. همچنین شما می توانید با ارسال نامه الکترونیکی به خدمات مشتریان ما به آدرس: support@axbox.ir این کار را انجام دهید.