شرایط استفاده و اشتراک حقوق

این توافقنامه حاکم بر روی فعالیت شما با سایت عکس باکس می‌باشد. این وب‌سایت متعلق به ایرنوکس و شرکت فناپ می‌باشد و توسط ایرنوکس اداره می‌شود. عکس‌باکس دسترسی و استفاده شما از این سایت را منوط به قبول شرایط مربوطه می‌داند که شما با دسترسی و استفاده از این سایت شما این شرایط را قبول کرده‌اید. اگر شما رعایت و قبول این شرایط را نمی‌پذیرید، نباید از آن استفاده نمایید.

امکان ویرایش این شرایط توسط عکس باکس در صورت نیاز و بدون اطلاع قبلی وجود دارد. به شما پیشنهاد می‌شود که به صورت دوره‌ای این شرایط را بخوانید و بررسی نمایید.

استفاده از سایت

این وب سایت و مطالب ("محتوا")  آن برای مشتریان عکس باکس در نظر گرفته شده است. شما این وب سایت و یا مطالب و محتوای آن را در هر منظوری مرتبط با به کسب و کار خود استفاده نخواهید کنید. شما به طور خاص از موارد زیر منع شده اید:
(الف) دانلود ، کپی کردن ، انتقال مجدد بخشی یا همه وب سایت و بدون اجازه کتبی و توافق با عکس باکس
(ب) جمع آوری داده ها یا روش های استخراج داده دیگر با استفاده از هر داده کاوی ، روبات یا مشابه آن
(پ) دستکاری و یا نمایش سایت و یا مطالب و محتوای آن با استفاده از فریم یا مشابه آن
(ت) ثبت نام ، اشتراک ، آبونه نشدن ، یا تلاش برای ثبت نام ، اشتراک ، و یا لغو عضویت هر کاربری برای هر محصول و یا خدمات عکس باکس اگر شما کاربر مذکور نیستید و نه مجاز به انجام چنین کاری هستید.
(ث) استفاده از این وب سایت برای هدفی غیر از چیزی که برایش در نظر گرفته شده است.

شما نمی توانید اختلال در امنیت ، یا سوء استفاده از این سایت و یا منابع سیستم ، خدمات و یا شبکه‌های مرتبط را از طریق این وب سایت انجام دهید. شما تنها از این وب سایت برای مقاصد قانونی استفاده می‌کنید.


مالکیت معنوی

همه مواد و محتوا (از جمله سازماندهی و ارائه آنها) در این وب سایت ("مواد و محتوا") هستند و از اموال و با جواز عکس باکس هستند و توسط قوانین مالکیت معنوی از جمله قوانین مربوط به کپی رایت محافظت می شوند ، علامت تجاری ، نام تجاری ، دامنه‌های اینترنتی ، و سایر حقوق مشابه.

مگر در مواردی که شما وارد یک قرارداد جداگانه با عکس باکس شوید ، مانند گرفتن حق امتیازعکس‌های با حقوق آزاد ، هر گونه استفاده دیگر از این مواد بدون اجازه کتبی عکس باکس ممنوع است.


حریم خصوصی

عکس باکس متعهد به احترام به حریم خصوصی اطلاعات شخصی افرادی است که با آنها ارتباط دارد.لطفا به بخش مربوطه در وب سایت ما در مورد جزئیات بیشتر احترام به حریم خصوصی و سایست حفظ اسرار مراجعه نمایید.

 

وب‌سایت‌های متصل

این وب سایت ممکن است به سایت های شخص ثالث تنها برای راحتی شما  اتصال برقرار کند. ایجاد این اتصال‌ها به معنی این نیست که عکس باکس آنها را بررسی و کارایی آن‌ها را زیر نظر دارد. عکس باکس هیچ مسئولیتی در قبال آن سایت‌ها متوجه خود نمی‌داند. عکس باکس مسئول یا مسئولیت ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، برای هر آسیب و یا از دست دادن ، موجب ادعا و یا در ارتباط با استفاده و یا اتکا بر اطلاعات ، محتوا ، محصولات و خدمات کاربر و یا سایت ثالثی نخواهد بود.

 

پست الکترونیکی

شما میتوانید به راحتی به ایمیل ما help@axbox.ir نامه ارسال کنید. با این حال ، اینترنت یک رسانه به طور کامل امن نمی باشد و هر گونه ارتباط ممکن است از دست داده ، قطع و یا دچار تغییر داده شود. عکس باکس برای هرگونه خسارت وارده مربوط به ارتباطات یا از این وب سایت مسئول نیست.

 

تماس با ما

در صورت داشتن هر گونه نگرانی های مربوط به این وب سایت و یا این شرایط استفاده ، لطفا از طریق این پست الکترونیکی  با ما تماس بگیرید: help@axbox.ir